Mozgásos mondókák

1. Húzzuk a szekeret (utánzó mozdulat)
forgatjuk a kereket,
vezetjük az autót,
becsapjuk az ajtót. (taps)
2. Itt a kezem, jobb és bal,
Összeütöm, megszólal.
Itt a kezem , bal és jobb,
Most kell vele tapsolnod.( utánzó mozdulat)
3. Megy a hajó a Dunán,(hullámzás utánzása)
Rajta ül a kapitány. (szalutálás)
Nézi a nagy vizeket,( kémlelő mozdulat)
Forgatja a kereket. (karokat mellmagasságban
Lassan forog a kerék, forgatjuk lassan,
Mert a vize nem elég.
Gyorsan forog a kerék, majd gyorsan)
Mert a vize már elég.

Advertisements

Nyár van, nyár!

Kutykurutty, brekeke,

nem esett már két hete.

*****

Gólyát látok,

egy lábon állok,

aki nem áll egy lábon,

szamár lesz a nyáron.

*****

Csigabiga, gyere ki,

szép idő van ideki!

Tejet adok, vajat adok,

ha megeszed, többet adok!

*****

Ülj le lepke, babot adok,

ha megetted, többet adok.

*****

Pille, pille, aranypille,

szállj az égbe fütyörészve!

*****

Három küllő, két kerék,

házasodik a veréb.

*****

Árok partján ül egy liba,

azt gágogja, hogy taliga.

*****

Erre kakas, erre tyúk,

erre van a gyalogút.

Taréja- karéja,

ugorj a fazékba,

zsupsz!

*****

Szomorú kis pacsirta

mindkét szemét kisírta.

Nem szeret a zöld erdőben,

jobb szeret a sík mezőben.

*****

Villásfarkú kis fecske,

kell-e apró legyecske?

Megérett a cseresznye,

nem kell nekem legyecske.

*****

Kelj fel juhász, ne aludjál,

elveszett a csengős bárány!

Nem aluszom, csak heverek,

nem is igaz, hogy elveszett!

*****

Árok szélén gödörbe,

lukat ásott az ürge.

Megállj ürge, megfoglak,

gatya szárába duglak,

dirr, durr lakatos,

fogó elől arra fuss!

*****

Két kis kakas összeveszett,

a verembe beleesett.

Szél, szál, szalmaszál,

ecki-becki, Tengerecki Pál.

Kiszámolók

Egyedem-begyedem, tenger tánc,

Hajdú sógor, mit kívánsz?
Nem kívánok egyebet,
Csak egy tőtött verebet.

*****

Lementem én a pincébe
Vajat csipegetni.
Utánam jött édesapám hátba veregetni.
Nád közé bújtam,
Nád sípot fújtam.
Az én sípom így szólott:
Dí-dá-dú,
Te vagy az a nagy szájú!
*****

Megy a vonat,
Megy, megy, megy.
Hová megy?
Mond meg nékem azt is, te!
(A kérdezett mond egy helységnevet)
Milyen színben megy a vonat,
Mond meg nékem azt is, te!
(A kérdezett mond egy színt)
Van-e néked olyan színed,
Mond meg nékem azt is, te! (Ha nincs rajta a nevezett szín, akkor ő a fogó)

*****

Egy, kettő, három, négy, öt,
Mariska harisnyát köt.
Hogy ne legyen se kicsi, se nagy,
Te meg rózsám, kint vagy!

*****

Ó, ó, ó, tündérkaszinó,
Kire jut a huszonkettő,
Az lesz a fogó!
Egy, kettő…, huszonkettő.

*****

Elmentem én az erdőbe
Fát szedegetni.
Utánam jött édesanyám
Bottal veregetni.
Nád közé ugrottam,
Nádból sípot csináltam.
Az én sípom azt fújta, hogy
dib, dob, daruláb,
Tarka kutya mezítláb.

*****

Piros kendő, pi, pi, pi.
Az alatt van valami.
Két kis egér meg egy nyúl,
Kidűlhet az ifjú úr.

*****

Ecc, pecc, kimehetsz,
Holnapután bejöhetsz.
Cérnára, cinegére,
Ugorj, cica, az egérre.
Fuss!

*****

Etyem, petyem, ponty,
Mosogatórongy.
Tegnap délben jöttél volna,
Kaptál volna húst.
Én egy kicsit kaptam,
Tarisznyámba raktam.
Tipegtem, topogtam,
Addig míg elhullattam.

*****

Lap, lap, lap,
Levelező lap.
Rá van írva nagy betűkkel,
Hogy te szamár vagy!

*****

Madarak voltunk,
Földre szálltunk,
Búzaszemet szedegettünk.
Mondd meg,
Hányat szedtél fel te! (Rámutatunk valakire, mond egy számot, akire a szám jön – az a fogó vagy hunyó)

*****

Egyem-begyem, csobolyó,
Kecskerágó, mogyoró,
A bernáti bankó.
Szőlő, lipity-lapattyú,
nem vagyok én félnyakú.
Szent Pál lovát vasalom,
Rézbotjával kongatom.
Kong, kong,
Balog sütő, vaskemence,
Hátuljába sül a kecske.
Aló mars, kifele!

*****

Egy, begy, libabegy,
Kire jön a huszonegy?
Vagy: terád megyen ezerkétszázhuszonegy.

*****

Kert alatt a macska
szemét pillogtatja.
Elvesztette gombostűjét,
A kutyára fogta.
A kutya azt mondta,
Hogy ő el nem lopta.
Inc, pinc, kalapinc,
Te vagy odakint!

*****

Kertem alatt van egy ház,
Abban lakik Mikulás.
Kértem tőle vacsorát,
Azt mondta, hogy pofon vág.
Ha pofon vág, meghalok,
Mennybe visznek angyalok.
Répa közé temetnek,
Megesznek az egerek.

*****

Antanténusz,
szórakaténusz,
szóraka-tiki-taka.
alá-balá
bim-bam-bum.

*****

Ecem-pecem, pimpalláré,
szól a rigó, rakoncáré,
cérnára, cinegére,
ugorj, cica, az egérre,
fogd!

*****

Munkácson vót egy kis bót,
abban mindenféle vót.
Tenta, penna, papiros,
eridj ki, te kis piros!

*****

Éni, péni, jupi, téni,
Efer, gefer, gumi néni.
Ipsziló, ipsziló,
Te vagy a fogó.

*****

Ekete-pekete
Cukote-pé
Ábel-bábel dominé
csiszi á
csiszi bé
csiszi-csuszi pompodé.

*****

Egyedem, begyedem, tengertánc,
Hajdú sógor, mit kívánsz?
Nem kívánok egyebet,
Csak egy falat kenyeret.
Szíl, szál, szalmaszál,
Ecki, becki, tengerecki Pál.

*****

Egyedem, begyedem, vaskampó,
Alatta volt Kisjankó.
Egyet gondolt magába’
Elszaladt a világba.

*****

Ekete-pekete
Cukote-pé
Ábel-bábel dominé
csiszi á
csiszi bé
csiszi-csuszi pompodé.

*****

Ecem, pecem pompodáré
Sárgarépa kacincáré.
Cérnára, cinegére,
Hess ki madár a mezore.
Álé, álé, álé pukk!

*****

Angyal-kangyal, mikula,
nyolc dob meg egy pikula,
irgum-burgum, parafin,
Ince-pince, te vagy kinn!

*****

Apacuka, fundaluka,
Fundakávé, kamanduka,
Abcug, fundaluk,
Funda kávé kamanduk.

*****
Egyet dobtam, csattintottam,
Kettőt dobtam, gyűrűt húztam,
Hármat dobtam, gombolygattam,
Kijártam az első osztályt,
Most megyek a másodikba.

*****
Ecem-pecem, pimpalláré,
szól a rigó, rakoncáré,
cérnára, cinegére,
ugorj, cica, az egérre,
fogd!

*****
Éni, péni, jupi, téni,
Efer, gefer, gumi néni.
Ipsziló, ipsziló,
Te vagy a fogó.
*****

és még…

Angyal-kangyal, mikula,
nyolc dob meg egy pikula,
irgum-burgum, parafin,
Ince-pince, te vagy kinn!
*****
Etkem, betkem,
kergendoben,
szól a rigó
az erdoben,
csiri csál,
Szabó Pál,
Cseresznyével
töltött tál,
tüss ki,
menj ki,
te!

*****
Hej, guci, galaguci,
Kiguba!
*****
Án, tán, dó,
Zsófi, Kati, nó,
Akire jön tizenhárom,
Az lesz a fogó!
*****
Búzavirág koszorú,
Ma senkise szomorú,
Találd el a nevemet,
Elfoglalom helyedet.
*****

Mese, mese, mátka,
Pillangós madárka.
Ingó-bingó rózsa,
Te vagy a fogócska!

*****

Elment apám dinnyét lopni,
elfelejtett zsákot vinni.
Mondd meg te, hány zsák kell?

*****

Sári, Mári, Ica, Vica
ki lesz most vajon a cica?
Se nem Ica, se nem Vica,
hanem te leszel a cica!

Ovisok ballagóversei

Donászi Magda: Óvodától iskoláig

 

Egyszer régen édesanyám,
megfogta a kezemet.
Kicsit féltem, amikor az óvodába vezetett.
Csodálkoztam :
Mennyi játék!
Mennyi asztal!
Mennyi szék!
Gyorsan telt el a legelső nap,
gyorsan futott el a hét.

Négy év telt el,
négyszer láttuk az óvoda ablakán,
hogy zöld lombok integetnek,
vagy száraz ág van a fán.

Közben aztán úgy megnőttünk,
hogy az ágyunk kicsi már.
Holnap a mesesarok helyett,
az iskola padja vár.

Alan A. Milne: Hatévesek lettünk

 

Egyesztendős voltam,
épp hogy elindultam.
Aztán kettő lettem,
épp megszülettem.
Három évet éltem.
Én voltam? Nem értem,
Négyesztendős múltam,
S nem volt semmi múltam.
Évem száma öt lett,
Nem volt bennem ötlet.
De most hatéves vagyok és
Okos vagyok nagyon-nagyon.
Így azt hiszem, ezt a kort már
soha-soha el nem hagyom.

Donászi Magda: Búcsúzunk tőletek

 

Búcsúzunk tőletek,
Most egy kis időre,
Rövid kis időre,
Kerek esztendőre.

Kerek egy év múlva
Iskolások leszünk,
Kedves óvodánktól
Mi is búcsút veszünk.

Ne görbüljön szája
Senkinek sírásra.
Búcsúzzunk vidáman:
A viszontlátásra!

Donászi Magda: Búcsú

 

Búcsúzzunk jókedvvel!
Búcsúzzunk vidáman!
Egyszer találkozunk
Majd az iskolában.

Addig arra kérem
Az új nagycsoportot:
Mackóra, babára
Viseljenek gondot.

Vízipálmánk szomjas,
Nagyon sokat iszik.
A kaktusz keveset,
Kövirózsánk kicsit.

Vigyázzatok könyvre,
Kisszékre kiságyra!
Kedves új nagycsoport!
A viszontlátásra

Iványi Mária: Nagycsoportosok búcsúztatása

 

Nem jöttök már óvodába,
Iskolások lesztek,
játék helyett számokkal és
könyvvel ismerkedtek.

Megtanultok betűt írni,
pocakos b-t, ó-t, á-t,
rajzoltok szép színes képet,
s hangjegyekből kottát.

Azért mi sem búslakodunk,
itt a mackó, s labda.
Jövőre meg találkozunk
az iskolapadban.

Csanádi Imre: Búcsú az óvodától

 

Hej óvoda, óvó nénik, –
nem maradok tovább én itt!
Itt mi soká nem maradunk:
vár az iskolai padunk!

Vége szakadt a szép nyárnak,
iskolában könyvek várnak!
Betűk hívnak útra kelni,
a világot megismerni.

A nagy idő elérkezett:
búcsúznak a hatévesek,
Búcsúznak az óvodától,
mint fészkétől fecsketábor.

Köszönjük a gondviselést,
gondviselést, felnevelést.
Elindulunk, nem időzünk,
de fészkünkre visszanézünk.

Donászi Magda: Búcsú az óvodától

 

Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
Hívogat az iskola:
Csingi — lingi! Gyertek, gyertek!
Szól a csengő szép szava.

Megyünk ím már, hogyne mennénk,
Kedvesek ám a betűk.
De most azért óvodásként,

Mégis könnyes a szemünk.

De jó is volt ide járni!
Mennyi öröm várt itt ránk!
Sok — sok mese, nóta, játék,
Napsugaras szép világ.

Itt játszottunk télen, nyáron.
Nőttem, s velem nőtt a szék,
A baba, a labda, autó,
Tanultam verset, mesét.

Hej, de jó volt ide járni
Úgy — e bizony gyerekek?
Óvó néni, akárcsak az
Édesanyánk, szeretett.

A csengőig ágaskodtam…
Most elérem könnyedén,
S a kicsiknek most én mondom:
Te is megnősz, kisöcsém.

Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
Hívogat az iskola,
De téged, szép óvodánk,
Nem felejtünk el soha.

 

Iskolába iratott be…

 

Iskolába íratott be az édesanyám,
itt hagyom a napsugaras derűs kis szobám.
Elbúcsúzok, búcsút intek, én már elmegyek
Édes kedves kispajtások az ég veletek.

Búcsúzunk mi, pöttyös labda, csillogó homok,
tarka-barka szép mesék, vidám szép napok.
Kisautó, babakocsi, nem feledünk el.
napsugaras óvodánkat nem felejtjük el.

 

Búcsúszóra üt az óra

Búcsúszóra üt az óra, elindulunk szépen sorban.
a félútról visszanézünk, ez volt a mi kedves fészkünk.
köszönjük, hogy szeretettel gondoztatok, neveltetek,
ígérjük, hogy szót fogadunk, kis szívünkből búcsút mondunk.

 

Óvó néni

 

Óvó néni várt énreám,
mikor ide érkeztem.
Búcsúzkodni tőle nehéz,
bizony nem megy oly könnyen!

Mikor sírtam ki volt velem?
Ki törölte könnyes szemem?
Ki tanított szépre, jóra,
mintha édesanyám volna?

Nem várt érte köszönetet,
egész szívét adta nekem!

Elfeledni nem is tudom,
hiszen én is szeretem!
Rá gondolok, később sokszor,
míg a táskát cipelem!

Tudom vége a játéknak,
már a komoly munka vár.
De ha néha elfáradok,
két karja majd visszavár!

 

Óvodai búcsúztató

A kezünkben virágcsokor,
kis szívünkben szeretet.
Megköszönjük, azt a sok jót,
amit kaptunk tőletek.

Óvónéni, jaj de sokszor
Az öledbe vettél,
Vigasztaltál, mikor sírtam,
vagy velem nevettél.

Meseország száz csodáját
megmutattad szívesen,
Nevelgettél, tanítgattál,
türelemmel, kedvesen.

Véget ér, most mese, játék,
vár reánk az iskola!
Óvónéni, Dadusnéni,
nem feledünk el, soha!

 

Azt a sok jót

Azt a sok jót, amit kaptunk

megháláni mint lehet?
Kérdezgettem a virágot,
kérdeztem a levelet.

Nem feleltek, de a virág
felém intett vidáman,
amit a szó el nem mondhat,
itt van egy szál virágban.

 

Mint a kertész

Mint a kertész virágait
gondozza és neveli,
úgy becéznek, óvnak engem óvónéni szemei.

A virág az illatával
mondja azt, hogy: „Köszönöm!”
én meg a sok jót a szívem melegével köszönöm

Óvodások búcsúzása

 

Erdők-mezők dalos madárkája
repülj a mi kedves óvodánkra.
Kicsik voltunk mikor idejöttünk,,
három évet tarisznyánkba tettünk.

A három év sok-sok vidám napja
kísér minket el az iskolába.
Szálljon érte boldogság és béke
óvónénik szerető szívére.

Búcsúzás

Édes óvónéni
el kell mostan válnunk!
Egy-két nap és már nem ide:
iskolába járunk.

Hálásan köszönünk
minden jót és szépet…
nem feledjük a sok kedves
óvodás emléket.

Azokat se, akik
velünk foglalkoztak
s értünk annyi fáradságos
áldozatot hoztak…

Édes óvónéni!
fél szívünk itt marad…
mert az, aki jóságot vet,
szeretetet arat…!

Búcsú az óvodától

 

Óvónénit köszönti ma
minden versünk, kis dalunk:
elbúcsúzunk, mert az ősszel
iskolába indulunk!

Búcsúzunk az óvodától
köszöntővel, énekkel.
De amit itt megtanultunk,
nem felejtjük mégsem el.

S ha lármáztunk is egyszer-egyszer
s okoztunk is néha bajt,
kérjük mégis: szeretettel
gondoljon ránk vissza majd!

 

Ballagó induló

 

Elmegyünk, elmegyünk, szervusztok, barátok.

Talán vissza se jövünk, de gondolunk majd rátok.

Itt hagyunk, itt hagyunk téged, kedves óvoda,

Ígérjük, ígérjük, hogy nem felejtjük el soha.

Jó volt itt, jó volt itt, három évig játszani,

Most megyünk, most megyünk az iskolába tanulni.

Kis szívünk visszahúz ide hozzád, óvoda,

Mégis inkább elmegyünk, a viszontlátásra!

Válás az óvodától

 

Most látom csak, milyen szép itt,
Színes képek hófalon.
Virág tarka cserepekben,
Játék földön, asztalon.

Itt játszottam három évig,
Nőttem, s velem nőtt a szék,
A baba, a labda, az autó,
Tanultam verset, mesét.

A csengőig ágaskodtam,
Most elérem könnyedén,
S a kicsiknek most én mondom,
Te is megnősz kisöcsém!

Holnap már nem csengetek be,
Nem játszom az udvaron,
De három év örömével,
Megyek tovább utamon.

 

Útravaló

A fukarnak a világ:

Marék mogyoró.

A szegénynek a világ:

Énekesrigó

Inkább hidd azt: a világ

énekesrigó,

minthogy azt lásd:

marék mogyoró

Utólérem a bátyámat!

 

Mi tagadás, irigyeltem

Hogy a bátyám iskolás,
Hogy őneki gyerekjáték
Az írás, az olvasás.
Csodáltam, hogy milyen szépen
Formálja a betűket,
S hiába van sok belőlük,
Ismeri a nevüket.
Úgy megy neki az olvasás,
Akárcsak a vízfolyás
Hej — gondoltam —
Mikor lesz már
Belőlem is iskolás!
S most, amikor beírattak
Iskolába az idén,
Megfogadtam: a bátyámat
Utolérem, bizony én!

Tik-tak

Tikk – takk, tikk – takk, az óra hív,
tikk – takk, tikk – takk, dobog a szív!
Takk – takk, tikk – takk a kis Jani
még a kávéját sem issza ki.
– A toll, a ceruza
megvan-e anyuka?
– A táska vár, a táska kész,
indulhatunk már kis vitéz.
Ezt anya mondja s mosolyog,
s mosolyognak a házsorok,
az utca és az utcakő,
s Jani lábán az új cipő!
És mosolyog az iskola
Janira fénylik mosolya.
Ablakszeme oly ragyogó
S hívogat, mint a nyári tó

 

Szól a csengő

Szól a csengő, tiszta hangon,

Gyertek, gyertek, gyerekek!
Vár a pad, és vár a tábla,
táskát tartson kezetek!

Szép a táska, bőre sárga,
benne a sok könyv, füzet,
sarokban a cserépkályha,
télen ad majd jó tüzet.

Szól a csengő, gyertek, gyertek!
Jöjjetek kicsik, nagyok!
Iskolánknak kapujából,
még egy nagyot kongatok.

Szeptember

Szeptember, szeptember
sok – sok apró kis ember
indul első nagy útjára,
édesanyja bánatára.

Segítsd őket szeptember!
Sok – sok apró kis ember
meg ne fázzon, meg ne ázzon,
iskolába eltaláljon.

 

Sehall selát Dömötör

Sehallselát Dömötör
buta volt, mint hat ökör,
mert ez a Sehallselát
kerülte az iskolát.

Azt gondolta, hogy a pék
a pékhálót szövi rég,
és kemencét fűt a pók,
ottan sülnek a cipók.

Azt hitte, hogy szűcs az ács,
zabszalmát sző a takács,
sziklát aszal a szakács,
libát patkol a kovács.

Míg más olvasott meg irt,
ő csak ordítani bírt,
megette a könyvlapot,
s utána tintát ivott.

Csak azt mondom: Dömötör
buta volt, mint hat ökör,
mert ez a Sehallselát
kerülte az iskolát.

Reggel rám köszönt

Reggel rám köszönt a fecske:
„Hova mész, te gyerekecske?”
Mondom neki: „Hallod, fecske,
Nem vagyok már gyerekecske,
Fejszém vágtam kemény fába,
Sietek az iskolába.
Iskolás lesz majd belőlem,
Sokat tanulhatsz majd tőlem!

Óvodától iskoláig

Egyszer régen édesanyám
megfogta a kezemet,
kicsit féltem, amikor
az óvodába vezetett.

Csodálkoztam: mennyi játék,
mennyi asztal, mennyi szék,
gyorsan múlt a legelső nap,
gyorsan futott el a hét.

Négy év telt el. Négyszer láttuk
az óvoda ablakán,
hogy zöld lombok integetnek,
vagy száraz ág van a fán.

Hanem közben úgy megnőttünk,
hogy az ágyunk kicsi már.
Mesesarok helyett holnap
az iskola padja vár!

Óvodások búcsúzása

Erdők – mezők dalos madárkája
Repülj a mi kedves óvodánkra.
Kicsik voltunk mikor idejöttünk,
Három évet tarisznyámba tettünk.

A három év sok – sok vidám napja
Kísér minket el az iskolába.
Szálljon érte boldogság és béke
Óvónénik szerető szívére.

Óvodának három éve

Óvodának három éve,
vidám napok szép emléke,
elbúcsúzom tőled,
itt hagylak ma végleg.

Vár már az iskola,
benne a sok új csoda:
betűvarázs, számország
kitárul a nagyvilág.

Ám a sok vidám napot
mit az óvodám adott,
elfeledni nem fogom,
ezt már biztosan tudom.

Ovisok búcsúja

Látjátok, én hogy megnőttem,
Iskolás lesz már belőlem!
Tanulom majd az abc-t,
Betűt írok és olvasok,
Tudni fogom, milyen az
Hogy öt meg öt az tíz!
Azért gondolok majd rátok,
Milyen jó is tinektek,
Csak játszatok, csak nevettek,
S jegyre sose feleltek!
Jövőre, ha ti is jöttök,
Ne féljetek segítek,
Megmutatom, hol a mosdó,
Tornaterem, tanári,
S az udvaron, meglátjátok,
Jókat fogunk mókázni!

Nemsokára itt az ősz

Nemsokára itt az ősz,
Barna levél kergetőz.
Utcahosszat nagy a lárma,
Pajtik mennek iskolába.

Nem baj, hogy elmúlt a nyár,
Minket az iskola vár.
Új pad, új könyv, irka, táska,
Jóbarát lesz nemsokára.

Nagycsoportosok búcsúzása

Nem jöttök már óvodába,

Iskolások lesztek,
játék helyett számokkal és
könyvvel ismerkedtek.

Megtanultok betűt írni,
pocakos b-t, ó-t, á-t,
rajzoltok szép színes képet,
s hangjegyekből kottát.

Azért mi sem búslakodunk,
itt a mackó, s labda.
Jövőre meg találkozunk
az iskolapadban.

 

Mit akar a ceruza?

Az asztalon új ceruza
meghegyezve szépen
lássuk vajon hogyan ír,
hogyan áll a kézben?

Megmarkolja Palika,
nekiesik Péter,
de lám csak, a ceruza
botorkál, szökdécsel.

Erre húznák – arra megy,
csúszkál jobbra – balra,
írkapapírról lelép
s karcol az asztalra.

Mit akar e ceruza?
Vesszőt, cukrot vár-e?
Miért nem ír betűket,
mint a Marikáé?

Nem tud – mondja Palkó,
még újra kipróbálja.
Nem baj, ő is jön velünk
ősszel iskolába.


Névcsúfolók

Zoltán fut a  malacok után !

***

Zsuska, Puska,

Pangaluska

***

Zsuzsika,

Örök Bőgőmuzsika

***

Aladár,

neked tojik a madár.

***

András,

a feje tiszt hagymás.

***

András,

kifutott a rántás.

***

Anikó,

tied lesz a viziló.

***

Anna,

lyukas az anyja

***

Attila,

karmolja meg a cica.

***

Ádám,

puttony van a hátán.

***

Ádám,Éva

két szem szilva.

***

Ákos a szája de mákos.

***

Böske

a tehened kösd meg.

***

Elemér,

bujjék beléd 100 egér.

***

Éva,

fejére esett a tégla.

***

Emese:

nem jól áll a szeme se!

***

Terike az ölimbe,jer ide!

***

Orsolya,suhan,mint a korcsolya.

***

Dénes,meghizlal a béles.

***

Szabina,kényes,mint egy kiscica.

***

Marci,benn a macska hajtsd ki!

***

Katica,válladon egy  kiscica!

***

Andriska,rolad béget a birka.

***

Jankó,Jani,János a te szemed álmos.

***

Borka,Borcs,Boriska,úgy mosdik mint a cica.

***

Rudi, közel van a budi.

***

Béla, vigyen el a héja!

***

Gyuri, pusziljon meg Juli.

***

Gyurika, Gyurika, gurulsz, mint egy karika.

***

Gyurka, kisült-e a hurka?

***

Gyurka, elfogyott a hurka.

***

Gyurka, kell-e neked hurka?

Ha nem kell, tedd el,

majd megeszed reggel.

***

Zituka, örök bőgő muzsika.

***

Zsiga, úgy mész, mint a csiga.

***

Zsiga, Zsiga, csigabiga.

Zsiga, fején van a csiga

***.

Mónika, úgy szólsz, mint egy muzsika.

***

Gergely, a gilisztát nyeld el.

***

Feri, a kicsiket üti-veri, a nagyokat nem meri.

***

Dezső, csepereg az eső.

***

Dezső, csirkeleső, pogácsavesztegető.

***

Eszter, aki mindent restell.

***

Eszter-peszter, peszternák, most jönnek a katonák, főzzél nekik vacsorát.

***

Eszter, adnál-e még egyszer?

***

Orbán, kolbászt visz az orrán.

***

Magdolna, táncol, mint a barika.

***

Kázmér bátyám bő gatyában, felakadt az almafára.

***

Tamás, Tamás, Tomika, menj vissza a kunyhóba!

***

Zoltán, tököt visz a hátán. Megunja, leteszi, földhöz vágja, megeszi.

***

Zoltán, kökörcsin a hátán.

***

Ildikó, rúgjon meg a kiscsikó!

***

Ildikó, sárgalábú kiscsikó.

***

Szilárd úr, fut a nyúl, fogd a puskát, dir-dur-dur.

***

Gergely, a gilisztát nyeld el!

***

Sanyi, sapka, mit eszik a macska? Aludttejet, száz egeret, mégsem bír el egy

szekeret.

***

Sírjál Sanyi, jól teszed, szomjasak az egerek.

***

Száraz kóró, tökinda, biciklizik Sanyika.

***

Sándor, kenyérhajon táncol, galuskáért kesereg, széplányokért pityereg.

***

Jóska, savanyú a sóska.

***

Jóska, kell-e neked sóska?

***

Benedek: Benedek, szalonnáért pityereg.

***

Benedek, kergeti az egeret.

***

Emőke: Emőke, megérett már a dinnye?

***

Gábor: Gábor, fél az árnyékától.

***

Irénke, bújj a kéménybe!

***

Elöl megyen Áron, rongyos szamáron.

***

Áron, mit csinál a párom?

***

Áron, mit eszel a nyáron?

***

Vince, Ince, boros pince.

***

Vilmos, ne légy olyan nyirkos.

***

Dénes, kákabelű, kényes.

***

Gyula, szól a duda.

***

Gyuszi, elszaladt a nyuszi.

***

Gyuszi, olyan, mint a nyuszi.

***

Gyuszi, Gyuszi, alamuszi.

***

Gyuszi, Gyula, kapitán, fut a malacok után

***

Ida, egyen meg a gida.

***

Ida, bida, laboda, lábad ide, nem oda.

***

Tibike, Tibike, villás farkú kis fecske.

***

ÁKOS : A te fogad mákos.

***

ÁKOS: A te füled sáros.

***

LIZA : Sok itten a rizsa.

***

BOTI: Kedvence a csoki.

***

ANNA: Üres a kanna.

***

PÉTER : bajuszod egyméter.

***

ZSUZSIKA : Hadd szóljon a muzsika.

***

LÉNÁRD: Hordjad a szénát.

***

CSENGE : Esze mint a penge .

***

MILÁN : Édességet kíván.

MÓNIKA : Vágtat mint a paripa.

***

ESZTER : Kalapodat vedd fel.

***

MARTIN: Bulizik a partin.

***

TAMÁS : Tele a rakás.

***

FANNI : Benn a macska hajtsd ki .

***

BENCE : Üres a kemence.

***

ZSANNA: Pattog mint a labda.

***

Rebeka, dróton jár a dereka

***

Máté, szája csupa málé.

***

Tavaszos…

Köszöntünk szép kikelet,
Ragyogjál a föld felett.
Áraszd meleg sugarad,
Hozzál termő szép nyarat.
Epret, mézet, szép virágot,
Embereknek boldogságot.

*****

Szita, szita, péntek,
vége van a télnek,
kikeletet köszönteni
jönnek a népek.

*****

Gyere, tavasz,
Várva várlak,
Hozz zöld ruhát
Fűnek, fának!

*****

Azt mondják a cinegék,

itt a tavasz, nyitni kék!

Kék ibolya, hóvirág,

Csupa öröm a világ.

*****

Cin-cin cinege,

itt a tavasz örülsz-e?

*****

Jer, jer kikelet,
seprűzd ki a hideget,
ereszd be a meleget,
dideregtünk eleget!

*****

Gyere tavasz, várva várlak
Hozz zöld ruhát, fűnek, fának.

*****

Hallod-e te kiskovács!
Mit dohog a kalapács?
Azt dohogja, döndeleg
– ekevasat élezek,
mert a tavasz közeleg!

*****

Tavasz, tavasz! Nem vagy ravasz!
Ha így haladsz, még elmaradsz!
Nem érzed,hogy el vagy nyomva?
A tél után nyár jön nyomba?
Egyre hosszabbak a telek.
Gyere tavasz, foglalj helyet!

*****

Fújj szél, meleg szél,
Jön a tavasz, fut a tél.
Nem fúj már és nem havaz,
Itt van, itt van a tavasz!

*****

Itt a szemem, itt a szám.

Itt a szemem, itt a szám

Ez meg itt az orrocskám.

(mutatás szemre, szájra, orra)

Jobbra, balra két karom,

Forgatom, ha akarom.

(jobb és bal kéz emelgetése, forgatása)

Két lábamon megállok,

Ha akarok, ugrálok.

(lábak ütögetése, ugrálás)

********

Kávé, tea,

(mutatás a homlokra)

Cukor, rum

(mutatás az arcra, állra)

Bum, bum, bum!

(az orr ütögetése)

********

Van két fürge kicsi szem,

(szemek mutatása)

szétnézeget idebenn.

(széttekintés jobbra-balra)

Van két fürge kicsi láb,

(lábak megmutatása)

végigszeli a szobát.

(lépegetés)

********

Kicsi orr, kicsi száj,

(mutatás orra, szájra)

Keretezi kicsi áll,

Kupolája homlok.

(mutatás állra, homlokra)

Piros arc, piros nyár,

(arc simogatása)

Áfonyakék szembogár,

(szem lecsukása)

A pillái lombok.

(a szempilla megcsiklandozása)

********

Minden ami ujj.

Kisgyermek felvidítására, az ujjacskák megmozgatására. 🙂

Ez elment vadászni.

Ez meglőtte.

Ez hazavitte

Ez megsütötte.

Ez az icipici pedig mind megette.

*****

Kerekecske-dombocska,

Itt szalad a nyulacska!

Hüvelykujjam almafa,

Mutatóujjam megrázta,

Középső ujjam felszedte,

Gyűrűsujjam hazavitte,

A kisujjam mind megette,

Megfájdult a hasa tőle.

*****

Két kis madár ül a fán,

Egyik Péter, másik Pál,

Szállj el, Péter, szállj el, Pál,

Gyere vissza, Péter,

Gyere vissza, Pál!

*****

Kerekecske, gombocska,

Volt egy kicsi dombocska.

(a tenyér csiklandozása)

Dombon állt egy házikó,

(a kezekkel háztető formázása)

Házikóban ládikó,

(a kezek ökölbe szorítása)

Ládikóban kerek tálca

(az ököl nyitása)

A tálcán meg  öt pogácsa.

(az ujjak megfeszítése)

Arra ment az egérke,

mind megette ebédre.

(a másik kézzel mindegyik ujj megérintése)
*****

Kicsi kövér Hüvelykapó,

Mellette van a mutató,

Langaléta hosszú bátyja,

Meg a gyenge fiacskája,

Pöttöm Jancsi itt a végén,

Kicsi Domka kezecskéjén.

(az ujjak nyitogatása)

*****

Süssél, süssél rétest,

(sodrás két kézzel)

Tégy rá cukrot, édest.

(két ujjal a szórás utánzása)

Aki eszi, az a lány,

(evés utánzása)

Sohase lesz halovány.

(az arc simítása)

Ha kisül a tepsi,

Gyere gyorsan vedd ki!

(húzás két kézzel a test előtt)

Ha nem mozogsz szaporán,

odaég a vacsorám!

*****

Borsot főztem,

(kavaró mozdulat)

Jól megsóztam,

Meg is paprikáztam

(sózó mozdulatok)

Á-bele, Bá-bele, fuss!

(tapsolás jobb és bal kézbe)

*****

Mit csinál a kis kezem?

(a két kéz széttárása)

Simogat kedvesen.

(két kézzel az arc megsimítása)

Ütöget mérgesen,

(az asztal ütögetése)

Csiklandoz viccesen,

(a tenyér csiklandozása)

Csípked hegyesen,

(a kézfej megcsípkedése)

Táncol ügyesen.

(az ujjak mozgatása a másik kézfejen)

Mit csinál a kis kezem?

(a kezek szétnyitása)

Te is tudod, mondd velem!

*****
Dombon áll egy házikó,
(kezünkkel háztetőt mutatunk) 
házikóban ládikó,
(négyzetet mutatunk) 
ládikóban kerek tálca,
(tenyerünk körül kört rajzounk) 
kerek tálcán öt pogácsa.
(rámutatunk az ujjainkra) 
Arra járt az egérke,
mind megette ebédre!
Hammmm!
(a hammnál “megharapdáljuk”)
*****

Ez itt az almafa,
Ez pedig a bohócka.
A bohócka felmászott a fára,
Ugrált ágról-ágra, és minden almát megkóstolt.
Az elsõ alma savanyú volt: brrrr!
A második romlott volt:beeeeh!
A harmadik alma kukacos volt: iiiiiiii!
A negyedik körül egy méhecske zümmögött:zzzzzzzz!
Az ötödik alma finom volt:hmmmmm!
Ekkor jött egy vihar, fújt a szél, rázkódtak az ágak,
Rázkódott a bohócka, kapaszkodni nem tudott és zsuppsz!
Lepottyant a földre!

*****

Gyerekek, gyerekek,

Szeretik a perecet,

Sósat, sósat, jó ropogósat.

Aki vesz annak lesz,

Aki nem vesz, éhes lesz.

*****

Szita szita sűrű szita

Ma szitálok holnap sütök

Neked egy kis cipót küldök

Megvajazom, megzsírozom

Mégis mégis neked adom.

*****

Süssünk, süssünk valamit,

azt is megmondom, hogy mit.

Lisztből legyen, kerekes,

töltelékes, jó édes,

sodorva, tekerve, túróval bélelve,

csiga-biga rétes, kerekes és édes.

http://www.youtube.com/watch?v=V6IVX6XBEsE

*****

1.A part alatt, a part alatt, három varjú kaszál, három varjú kaszál.

2. róka gyűjti, róka gyűjti, szúnyog kévét köti, szúnyog kévét köti.

3. bolha ugrik, bolha ugrik, hányja a szekérre, hányja a szekérre.

4. mén a szekér, mén a szekér, majd a malomba ér, majd a malomba ér.

5. a malomban, a malomban, három tarka macska, három tarka macska.

6. egyik szitál, másik rostál, harmadik követ vág, harmadik követ vág.

7. szürke szamár vizet hoz már, tekenőbe tölti, tekenőbe tölti.

8. tehén dagaszt, tehén dagaszt, kemencébe rakja, kemencébe rakja.

9. medve várja, medve várja, kisült-e a cipó, kisült-e a cipó.

10. tyúk a cipót csipegeti, hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi.

http://www.youtube.com/watch?v=EnxaNvLIm4k

*****

Elszaladt a kemence
teli pogácsával,
Utána ment a lapát
minden családjával.
Tik lába tálba,
lúd lába tálba,
Jó lesz vacsorára.
*****
Elszökött a kemence
tele pogácsával,
utána ment a bíró
üres tarisznyával.
Befutott a kemence
feneketlen tóba,
utána ment a bíró,
ott is van azóta.
*****
Kerek hasú kemencében
Kifli, cipó pirul éppen.
Hogyha megsül, tálba teszik,
Jóízűen mind megeszik.
*****
Molnár mester malmában
meg se mukkan magában.
Szomorkodik, nem mulat,
üresen jár a garat.

*****

Búzatenger!

Tenger búza!

Aratógép

átalússza.

*****

Cséplőgépből

aranysárga

gabona hull

ezer zsákba.

Malomkerék

forog vízben,

lesz már elég

kenyérlisztem.

*****

Mag, mag, búzamag,

benne aluszik a nap.

Szár, szár, búzaszár,

tehén alá szalmaszál.

Szem, szem, búzaszem

holnap lesz új kenyerem.

*****

Parazsad süssön,

kemence,

cipót puhára,

kerekre,

lángost laposra,

veresre,

jól süss, kedves

kemence.

*****

Süt a pék, süt a pék, kenyeret,

jó ízűt, és meleget.

Gyúrjad, dagaszd, tedd a lapátra,

Friss finomság vár a babára!

*****

Egysorosak

Zsipp, zsupp kenderzsupp, ha megázik, kidobjuk. Zsupp.

*****

Hinta, palinta, régi, Duna, kis katona, ugorj a Tiszába.

*****

Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs!

*****

Én is pisze, te is pisze, gyere pisze, vesszünk össze!

*****

« Older entries